Kapok

Offerta Tessuto Kapok

Kapok on offer

Composition: 69% Polyester – 29% cotton – 1% soy
Weight:
260 g \ mt.
Price: € 3,55 \ mt.

 

 

ORDER